Tabcaravanverhuur.nl


Voorwaarden

Informatie vooraf

Voor vertrek wordt de caravan gezamenlijk bekeken, het inventaris en de gebruikersinstructie wordt doorgenomen zodat u op de hoogte bent van de staat van de caravan en weet hoe alles werkt. Indien wenselijk kunnen foto’s worden gemaakt. De watertank is niet gevuld bij aflevering en bij de luifel/voortent  wordt geen grondzeil verstrekt. Wij gaan er vanuit dat u zorgvuldig met de caravan omgaat. 

 

Huurperiode
Tijdens de eerste dag van de huurperiode kunt u de caravan ophalen tussen 13.00 uur en 16.00 uur en op de laatste dag inleveren tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Indien de caravan te laat wordt teruggebracht, worden kosten in rekening gebracht, dit i.v.m. het tijdig afleveren voor de volgende huurder. In onderling overleg kan afgeweken worden van bovenstaande tijden. In onderling overleg is het mogelijk om uw huurperiode te verlengen, mocht dit minder dan een week zijn, wordt de dagprijs in rekening gebracht.

 

Inleveren
De caravan dient op de afgesproken plaats en tijd, schadevrij, compleet en schoon te worden ingeleverd. De watertank dient leeg te zijn en bij gebruik van het toilet dient deze leeg en gereinigd te zijn.

 

Verzekering
De WA verzekering van het trekkend voertuig dekt ook de WA aansprakelijkheid van de caravan zodra deze gekoppeld is. Daar de caravan een eigen kenteken heeft, moet bij de verzekeringsmaatschappij van het trekkend voertuig een groene kaart voor de caravan worden aangevraagd. Deze wordt gratis verstrekt.

 

Bij cascoschade aan de caravan zijn de kosten voor de verhuurder mits de schade niet kan worden toegerekend aan de huurder of bestuurder. Bij schade geldt een eigen risico van € 300,- voor de huurder.

 

De huurder is verantwoordelijk voor de repatriëring van het caravan. Om dit risico uit te sluiten kan de huurder een  repatriëringsverzekering afsluiten.

 

 

Roken en huisdieren

Roken en huisdieren zijn niet toegestaan, op deze manier houden we de caravan schoon en fris voor de volgende gebruiker.

 

Aanbetaling
Als aanbetaling wordt 50% van de totale huurbedrag in rekening gebracht en na ontvangst van de aanbetaling en de getekende huurovereenkomst, is de caravan voor u gereserveerd. Het restant van de totale huursom en de waarborgsom dient uiterlijk twee weken voor aanvang huurperiode te worden voldaan.

 

Annulering huurder
Bij annulering door de huurder van de huurovereenkomst is de huurder de overeengekomen huurvergoeding volledig verschuldigd. Wij adviseren u om na het tekenen van de huurovereenkomst en het voldoen van de aanbetaling een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Waarborgsom
Wij hanteren een waarborgsom van € 300,- en dient uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst te worden voldaan. De waarborgsom krijgt u terug zodra u de caravan op de afgesproken plaats en tijd, schadevrij, compleet en schoon heeft ingeleverd. De controle op compleetheid en schade kan op een andere datum en tijdstip plaatsvinden dan de datum en tijdstip van inlevering. 

 

 

Overmacht verhuurder 

Bij uitval van een verhuurde caravan zoekt de huurder samen met de verhuurder naar een andere caravan en dit kan een andere merk caravan zijn. Mocht geen alternatief worden gevonden die de goedkeuring heeft van beide partijen, kan de verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door de huurder geleden schade. De reeds voldane betalingen conform de huurovereenkomst worden geretourneerd aan de huurder.

 

Algemene huurvoorwaarden

Op een huurovereenkomst zijn de algemene huurvoorwaarden Tabcaravanverhuur.nl van toepassing. Deze worden verstrekt bij de huurovereenkomst.